Felhasználási feltételek

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat, Felhasználási feltételek) jogilag kötelező érvényű megállapodás (továbbiakban: Szerződés) a Best Holiday Kft. (Eng. szám: U-000736, Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Botfy u. 16.) (továbbiakban: Üzemeltető), mint az általa működtetett http://www.vilagutazo.com URL alatt elérhető weboldal üzemeltetője és a weboldal, valamint a weboldalon nyújtott szolgáltatás (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás keretében működő tartalomra (pl. hírlevélre, foglalási rendszerre, ajánlatokra) a következő Felhasználási feltételek vonatkoznak.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélkül történő módosítására. A mindenkor aktuális Szabályzat a Szolgáltatás alján található, "Felhasználási feltételek" linkre kattintással érhető el. A Szolgáltatásra regisztrálás feltétele a Felhasználási feltételek ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Felhasználási feltételek elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezik.

Üzemeltető szerződött partnerei szolgáltatásait (utazások, szállások, stb.) teszi közzé a portálon, közvetít a Felhasználó és a szerződött partnerek (pl. utazásszervezők) között. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében.

Az Üzemeltető kötelezettségeit az általa közzétett és forgalmazott utazások vonatkozásában kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, ezeket a szerződéseket semmilyen, a Szolgáltatás oldalain elérhetővé tett tartalom (pl. információ, katalógus adat, részletezés) nem befolyásolja. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a Szolgáltatás keretében nyújtott tartalom pontos és teljes körű legyen, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Szolgáltatás oldalain található tartalmat.

Üzemeltető ingyenesen bocsátja használatra a Szolgáltatást, valamint a Szolgáltatás oldalain található tartalmat, nem tehető felelőssé a Szolgáltatás oldalain elhelyezett információk használatából, végrehajtásából, valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. Üzemeltető minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét.

A Szolgáltatás oldalain közzétett tartalom előfordulhat, hogy esetenként pontatlannak, elavultnak bizonyul, például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak, vagy megváltozott áron kínálja az utazást a szervező. Az Üzemeltető természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalon közölt információk aktuálisak, pontosak, egyértelműek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal értük. Üzemeltető fenntartja a jogot a feltárt hibák figyelmeztetés nélküli javítására.

A Szolgáltatás üzemeltetéséért felelős szoftver, design, a megjelenített tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdona, csak a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatából eredő formában használható fel, egyéb felhasználáshoz az Üzemeltető előzetes hozzájárulása szükséges. 

Az Üzemeltető a portálon elhelyezett külső oldalakra mutató linkek, bannerek által lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Szolgáltatás harmadik személyek, valamint az Üzemeltető jogai sérelme nélkül, jelen szabályzatban felsorolt feltételek betartásával használható. A Szolgáltatás keretében elérhető tartalom semmilyen formában nem módosítható, nem használható fel az Üzemeltető előzetes beleegyezése nélkül. Nem megengedett olyan alkalmazás vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás zavartalan működését, üzemeltetését befolyásolhatja. A Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatából eredő marketing és más céloktól eltérően nem szabad felhasználni.

A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal való hiánytalan kitöltésével indul, ezt követően a felhasználó által megadott email címre Szolgáltató egy aktivációs linket tartalmazó üzenetet küld. A Felhasználó kérheti a felhasználói fiókjának törlését email címre elküldött levélben, ebben meg kell adnia a regisztrációnál közölt felhasználói nevet, email címet. Az Üzemeltető vállalja, hogy az elküldött adatok ellenőrzését követő 36 órán belül megszünteti a Felhasználó fiókját.

A regisztráció során a Felhasználónak a felhasználói fiók létrehozásához egy email címet valamint az ehhez tartozó jelszót kell megadnia, a felhasználói fiók és jelszó titkosságának megtartása a Felhasználó felelőssége. A regisztráció során megadott valótlan adatokból bekövetkezett károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal, valamint fenntartja magának a jogot Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogának korlátozásra, megszüntetésre. A Felhasználó regisztráció során kötelezően megadandó adataiban történő bármilyen változást a köteles rögzíteni felhasználói fiókjában. A Felhasználó haladéktalanul köteles az Üzemeltetőt értesíteni felhasználói fiókja bármilyen jogosulatlan vagy egyéb a biztonságot sértő felhasználásáról. A Felhasználót teljes felelősség terheli a saját felhasználói fiókján végzett összes tevékenységért, valamint saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának illetéktelen felhasználásából eredő az Üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott károkért. A felhasználói fiókok vagy jelszavak Felhasználó tudtával vagy tudta nélküli felhasználásából eredő károkért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A Felhasználók elérhetővé tett tartalomért, beleértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Ebből következően a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa közzé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személy jogait vagy jogszabályokat sem közvetve, sem közvetlenül ne sértsen. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül jogosult bármilyen tartalom törlésére, módosítására, amely jelen Szabályzatba vagy jogszabályokba ütközik, amennyiben jogsértésre kerül sor az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és rendelkezésre bocsátja a jogsértést elkövető Felhasználó adatait és az általa közzé- vagy elérhetővé tett adatokat.

Jogsértést vagy a Szabályzat megsértését elkövető Felhasználóval szemben az Üzemeltető szankciókkal élhet, amely akár a Felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztése, megszüntetése, vagy előzetes értesítés nélküli törlése is lehet.

A regisztrációnál a felhasználóknak el kell fogadniuk a Felhasználási Feltételeket, amelyet a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével tesznek meg. A Szerződések magyar nyelven jönnek létre, az Üzemeltető ezeket nem iktatja. A regisztrációról az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztrációnál megadott email címre visszaigazolást küld a megrendelés megtörténtéről, valamint az email tartalmaz egy aktivációs linket, amely link meghívásával a felhasználói fiókjának aktiválása is megtörténik, valamint a Felhasználó részéről a Szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatának elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására, azzal a megkötéssel, hogy jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat rövid leírásban a módosításról. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés határozatlan időre jön létre, melyet a Felhasználó és az Üzemeltető rendes felmondással, 30 napos határidővel mondhatja fel. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a szerződés bármikor akár azonnali hatályú felmondására a szerződés megszegése vagy a Szolgáltatás visszaélésszerű használata esetén. Az Üzemeltető a szerződés megszűnésével véglegesen törli a Felhasználó adatait.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés megszűnésének esetei:

     Szolgáltatás megszűnése

     Szerződés felmondása

     Felhasználó 3 hónapot meghaladóan nem lép be a rendszerbe

     Felhasználó elhalálozása esetén

     Új Szerződés érvénybe léptetésével

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos változások, és egyéb közérdekű információk közlésének céljából a regisztrált Felhasználók által megadott email címre hírlevelet küldjön. A Felhasználónak lehetősége van lemondani a hírlevél küldését (alapértelmezésben aktív a hírlevél opció).

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot a Felhasználótól. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás keretein belül tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét az Üzemeltető kizárja.

Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a Szolgáltatás kezdő lapján az Információk menüpont alatt. Az online foglalással kapcsolatos információk megismerése a Felhasználó felelőssége, ennek elmulasztásából eredő károkért az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül közzétett, megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződést. Az utazási szerződés az utas (Felhasználó) és az utazásszervező (Szerződött Partner) között a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

Az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában minden szerződött partnerének nyomtatott katalógusa (esetlegesen ezek katalógusjavítása) megtalálható. Nyitvatartási időben az értékesítők teljes körű tájékoztatást adnak személyesen a kiválasztott utazásról valamint átadnak a kiválasztott szervezőiroda katalógusából 1 példányt, vagy annak az utazásra vonatkozó részének másolatát. A személyes tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget!

A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező (Szerződött Partner) utazási feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e az Üzemeltető utazási irodájába. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek (Szerződött Partnernek) az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.

hotel kereső


Hotel neve:


legjobb árak

elérhetőségeink

Cím:
8900 Zalaegerszeg,
Dísz tér 7.

Telefon:
+36 92 533-435

Fax:
+36 92 533-436

Email:Skype Online - Bejelentkezve

hírlevél